Gezinstegoed

Het bij elkaar optellen van de tegoeden van de U-passen van alle kinderen binnen één gezin

Sinds 1 juli 2021, mag je de tegoeden van alle kinderen binnen één gezin bij elkaar optellen. Dit heet het gezinstegoed. Dit geldt voor alle gezinnen met kinderen t/m 17 jaar in alle U-pasgemeenten. 

Goed om te weten: het tegoed voor volwassenen (18+) blijft strikt persoonlijk. Dit tegoed kun je dus alleen aan activiteiten voor jezelf besteden. 

Hoe werkt het gezinstegoed?
Ieder kind krijgt een eigen U-pas, maar het beschikbare tegoed kan worden besteed aan alle kinderen in het gezin. Je mag de tegoeden dus bij elkaar optellen (combineren). Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om een duurdere schoolreis en/of lidmaatschap van een sportvereniging te betalen uit het U-pastegoed.

Wat zijn vanaf 1 juli 2022 de voordelen van het gezinstegoed?

 • Voor kinderen wonend in Utrecht met een geldige U-pas zijn er geen regels meer voor het kopen van een fiets, laptop of computer en het betalen van schoolkosten met het tegoed. Je hoeft dus geen rekening te houden met hoe vaak je iets mag aanschaffen, leeftijdsgrenzen of een maximum bedrag.

  Per 1 juli 2022 mag ook een reparatie en/of onderhoud aan een fiets van Utrechtse kinderen tot en met 17 jaar worden betaald met kind en/of gezinstegoed.
  Daarnaast is het toegestaan met kind en/of gezinstegoed bepaalde accessoires te betalen die nodig zijn voor het veilig functioneren van de kinderfiets.
  Hieronder valt: een extra slot, een verlichtingssetje, een fietsbel, snelbinders, een fietspomp, een fietshelm, een telefoonhouder en een bandenreparatiesetje.
  Let op: de aanschaf van fietskleding, fietstassen en fietskratjes zijn niet toegestaan.

  Per 1 juli 2022 mag ook een reparatie en/of onderhoud aan de computer, tablet of laptop van Utrechtse kinderen tot en met 17 jaar worden betaald met U-pas kind en/of gezinstegoed.
  Daarnaast is het toegestaan met kind en/of gezinstegoed bepaalde accessoires, randapparatuur en programma’s te betalen die nodig zijn voor het goed functioneren van de computer.
  Hieronder valt: een muis(mat), een oplader, een headset, een beeldscherm, een toetsenbord, een printer, een laptoptas en een srceenprotector. Ook is het toegestaan een uitbreiding van het geheugen, de installatie van programma’s en/of apps te betalen met kind en/of gezinstegoed.
  Let op: de aanschaf van ‘game’ accessoires zoals een controller zijn niet toegestaan.
   
 • Voor kinderen wonend in de Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht zijn er geen regels meer voor het betalen van schoolkosten met het tegoed. Voor de aanschaf van een fiets, laptop of computer blijft de werkwijze hetzelfde (De Bilt, Houten, IJsselstein: via de lokale Stichting Leergeld en Stichtse Vecht: via Kindpakket van gemeente Stichtse Vecht).
 • Je kunt het tegoed dat aan het eind van het pasjaar over is bij elkaar optellen. Hierdoor kun je het tegoed makkelijker opmaken.  

Voor de gemeenten De Bilt, Houten, IJsselstein en Stichtse Vecht geldt:

 • Kinderen met een U-pas wonend in De Bilt dienen de aanvraag van een fiets en een computer in via deze website.
 • Kinderen met een U-pas wonend in IJsselstein dienen de aanvraag van een fiets en een computer in via LeergeldIJsselstein.
 • Voor kinderen met een U-pas in Stichtse Vecht ga je voor aanvullende regelingen zoals o.a. de aanvraag voor een fiets en een computer naar deze website.
 • Voor aanvullende Kind-regelingen voor kinderen met een U-pas wonend in Houten, neem je contact op met Leergeld Houten.

Tip
Bedenk van tevoren waaraan je het U-pastegoed wilt besteden. Heb je het tegoed aan het begin van het jaar nodig, of heb je ook later in het jaar nog grote uitgaven?


Hoogte U-pastegoed van je kinderen
Het tegoed per kind is afhankelijk van de gemeente waar je woont en hoe oud je kind is:

Voorbeelden

Hoe kun je het gezinstegoed inzetten?

Voorbeeld 1.


Twee kinderen: Jos van 14 jaar en Mieke van 11 jaar
U-pastegoed van Jos en Mieke: Jos: € 385,- en Mieke: €275,-
Gezamenlijk U-pastegoed = gezinstegoed: € 660,-
Het gezin besteedt het gezinstegoed aan de volgende dingen: 
Jos: € 400,- voor een computer + €120,- aan basketbalcontributie 
Mieke: € 140,- voor muziekles
Nu is het totale U-pas gezinstegoed besteed.
(let op: het tegoed van de ouders mag niet aan de kinderen worden besteed.)

Voorbeeld 2.

Drie kinderen: Sara van 15 jaar, Leila van 4 jaar en Ali van 2 jaar
U-pastegoed van Sara, Leila & Ali: Sara: € 385,-, Leila: € 275,- en Ali: € 150,-
Gezamenlijk U-pastegoed = gezinstegoed: € 810,-
Het gezin besteedt het gezinstegoed aan de volgende dingen: 
Sara: € 265,- voor tennislees + € 100,- aan schoolkosten
Leila: € 140,- voor kickbokstrainingen + € 100,- aan schoolkosten 
Ali: € 125,- voor peuterzwemmen
Nu is er € 730,- van het gezinstegoed besteed.
Het gezin kan de € 80,- die overblijft besteden aan U-pasactiviteiten of een laptop of fiets voor de kinderen.

(Let op: het tegoed van de ouders mag niet aan de kinderen worden besteed.)

Voorbeeld 3.


Twee kinderen: Nick (16) en Lisette (14)
U-pastegoed van Nick en Lisette: Nick € 385,- en Lisette € 385,-
Gezamenlijk U-pastegoed = gezinstegoed: € 770,-
Het gezin besteedt het gezinstegoed aan de volgende dingen: 
Nick: € 250,- voor een laptop + € 70,- aan schoolkamp
Lisette: € 250,- voor een laptop + € 120,- voor muziekles
Nu is er € 690,- van het totale gezinstegoed besteed.
Het gezin kan de € 80,- die overblijft besteden aan U-pasactiviteiten of een laptop of fiets voor de kinderen.

(Let op: het tegoed van de ouders mag niet aan de kinderen worden besteed.)


Hoe gebruik ik Mijn U-pas?
Kies een activiteit of actie uit het U-pasaanbod waar je de U-pas voor wilt gebruiken. Ga met je U-pas naar de aanbieder van die activiteit of actie. Met je U-pastegoed betaal je het af te rekenen bedrag (wanneer dit op je U-pas staat) of een deel daarvan. Indien nodig betaal je het restant met pin of contant bij. Bekijk je tegoed en uitgaven op Mijn U-pas.
 


School
Kinderen in Utrecht, De Bilt, IJsselstein, Houten en Stichtse Vecht kunnen hun U-pastegoed besteden aan kosten voor schoolactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan een schoolreisje, kamp en de huur van een kluisje.

Het gaat om activiteiten voor scholieren op de basisschool en de middelbare school.

 • De school organiseert de activiteit;
 • Je overlegt met de school hoeveel tegoed je wilt gebruiken voor schoolactiviteiten;
 • De school declareert het afgesproken bedrag op de U-pas van je kind door deze te scannen;
 • Het bedrag wordt op je tegoed ingehouden. Je vindt het resterende tegoed terug in Mijn U-pas.
Naar boven