Voorwaarden

Van de U-pas & website

Met het gebruik van deze website, stem je in met onze voorwaarden. Omdat deze voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd worden, raden wij alle gebruikers van onze website aan om onderstaande voorwaarden regelmatig opnieuw te lezen.

Deze website bevat links naar websites van partners. Voor de inhoud en het gebruik van deze websites dragen wij geen verantwoordelijkheid. Ons beleid met betrekking tot cookies en privacybescherming is op deze websites dan ook niet van toepassing.

Wanneer je ideeën en/of materiaal, in welke vorm dan ook, aan ons verstrekt in het kader van het gebruik van de site (via post, e-mail of op een andere manier), mogen wij deze gebruiken en openbaar maken zonder dat wij je daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.

Met het gebruik van deze website verbind je je er toe om de optimale werking en de beveiliging van deze website niet te verstoren. Het verspreiden van virussen of andere schadelijke bestanden, het gebruik van gegevens, en/of het zich toegang verschaffen tot bestanden en gegevens waar u normaal gesproken geen toegang toe heeft, is niet toegestaan.


Pasvoorwaarden

  • De U-pas is geldig van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
  • De U-pas is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
  • De U-pas is strikt persoonlijk. Kortingsacties en het tegoed dat er op staat mag dan ook alleen door/voor de pashouder gebruikt worden.
  • De U-pas mag per persoon slechts één keer per jaar worden aangevraagd of verlengd.
  • Prijzen genoemd op deze website zijn onder voorbehoud en kunnen in de loop van het jaar veranderen.
  • Is U-pas kwijt of gestolen? Blokkeer deze dan eerst via Mijn Account of stuur ons een e-mail. Vervolgens kunt je voor € 5,- een vervangende pas aanvragen. Deze kosten kunt je alleen uit uw U-pastegoed betalen. De vervangende pas is een exacte kopie van uw oude pas, met het nog niet gebruikte tegoed erop. Een vervangende pas kun je aanvragen via de e-mail.
  • Geef bij verhuizing je adreswijziging door aan U-pas, dit kan bij voorkeur  via e-mail.
Naar boven