Ik heb een vraag

Bekijk de veelgestelde vragen en onze antwoorden.

Heeft u een vraag over de U-pas? Hier leest u alles over het tegoed, het aanvragen en de werking van de U-pas. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via de chat.

Meestgestelde vragen

Wij streven ernaar uw pas(sen) binnen 4 weken na aanvraag bij u te bezorgen.

Online aanvraag: streven passen te leveren binnen 4 weken
Fysieke/ post aanvraag: levering binnen 8 weken

Pasjaar 2018-2019 (huidige pasjaar) is gestart op 1 juli 2018 en zal lopen tot 30 juni 2019.

Pasjaar 2019-2020 (volgend pasjaar) start op 1 juli 2019 en zal lopen tot 30 juni 2020.

Als u uw U-pas bent verloren, kunt u deze meteen blokkeren via Mijn Account. Heeft u geen Mijn Account en bent u ook niet in staat om er een aan te maken, geeft u dan z.s.m. aan ons door dat u uw U-pas kwijt bent via telefoonnummer 088 - 600 63 00. Wij blokkeren dan uw pas, zodat niemand anders van uw tegoed gebruik kan maken.

Vervolgens kunt u voor €5,- een duplicaatpas aanvragen bij de U-pas balie op het Stadskantoor (geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 14.00 uur). Deze pas betaalt u met pin. Wij streven ernaar uw pas(sen) binnen 3 weken na betaling bij u te bezorgen.

De hoogte van uw tegoed is afhankelijk van de gemeente waar u woont en uw leeftijd. Uw actuele tegoed waaraan u het eventueel al hebt besteed kunt u zien in Mijn Account.

Het U-pasbureau is op nationale feestdagen gesloten. Daarnaast zullen de reguliere openingstijden worden aangehouden. 

Neem contact met ons op via de chat. U kunt ons ook bereiken via e-mailadres info@u-pas.nl of telefoonnummer 088 - 600 63 00.

Het is ook mogelijk om langs te komen. Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 14:00 is de U-pasbalie geopend. Het adres van de U-pasbalie is: stadsplateau 1 in Utrecht. Als u naar de 3e verdieping komt dan wordt u aan balie K31 verder geholpen

U komt in aanmerking voor een U-pas wanneer uw (gezamenlijk) inkomen niet hoger is dan het bedrag dat staat aangegeven in onderstaande tabel.

De inkomensgrens wordt bepaald door de gemeente waar u woont en uw woonsituatie. Bent u alleenstaande of een alleenstaande ouder of woont u samen met een partner (en kinderen)? Elk jaar bepaalt uw gemeente opnieuw de inkomensgrens. De inkomensgrenzen voor 2019 staan in onderstaande tabel.

Is uw (gezamenlijk) inkomen niet meer dan het genoemde bedrag, vraag dan uw U-pas aan. Dat gaat gemakkelijk en snel via het online aanvraagformulier in. Daar kunt u ook alle bewijsstukken van uw inkomen uploaden.

Woont u in Houten en ontvangt u nog geen AOW, dan is het volgende op u van toepassing: 

Woont u in Houten en ontvangt u wel AOW, dan is het volgende op u van toepassing: 

Woont u in Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein of de Bilt  en ontvangt u nog geen AOW, dan is het volgende op u van toepassing: 

Woont u in Utrecht, Stichtse Vecht, IJsselstein of de Bilt  en ontvangt u wel AOW, dan is het volgende op u van toepassing: 

Algemeen

De U-pas is gratis. Kijk hier of u in aanmerking komt en vraag de pas meteen aan.

De U-pas is een gratis voordeelpas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, IJsselstein, Houten en Stichtse Vecht. Met een U-pas heeft u een persoonlijk tegoed voor sport en cultuur. U bepaalt zelf aan welke activiteiten u uw tegoed besteedt. Zo kunt u zwemmen, sporten, muziekles nemen, naar museum of theater of een taalcursus volgen. Hiervoor kunt u bij honderden aanbieders terecht. Er zijn ook bijdragen voor de schoolkosten van uw kind. 

Als u uw U-pas heeft ontvangen, kunt u deze meteen gebruiken.

Nee, de nieuwe U-pas is geldig zonder foto. Een aanbieder kan wel vragen om legitimatie om na te gaan of het echt uw U-pas is.

Als student heeft u geen recht op een U-pas. Bent u echter student en heeft u inwonende kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt? Dan kunt u wel een U-pas aanvragen voor u en uw kinderen.

U kunt uw U-pas, en dus ook uw tegoed en bijbehorende kortingen gebruiken vanaf het moment dat u uw U-pas ontvangen heeft. U krijgt dan ook géén kosten met terugwerkende kracht vergoed.

Ja, het U-pastegoed is ook in te zetten bij zwembaden.

Nee, uw tegoed is beschikbaar gedurende het U-pasjaar. Dit loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019. Heeft u aan het eind van deze periode nog tegoed over? Dan vervalt dit.

Als u uw U-pas bent verloren, kunt u deze meteen blokkeren via Mijn Account. Heeft u geen Mijn Account en bent u ook niet in staat om er een aan te maken, geeft u dan z.s.m. aan ons door dat u uw U-pas kwijt bent via telefoonnummer 088 - 600 63 00. Wij blokkeren dan uw pas zodat niemand anders van uw tegoed gebruik kan maken.

Vervolgens kunt u voor € 5 een duplicaatpas aanvragen bij de U-pas balie op het Stadskantoor (geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 - 14.00 uur). Deze pas betaalt u met pin.

Ja, stuur een mail naar info@u-pas.nl en vermeld hierin:

  • de pasnummers van alle gezinsleden
  • uw oude adres
  • uw nieuwe adres en de verhuisdatum

Kunt u niet mailen? Stuur bovenstaande gegevens dan naar:

U-pasbureau
Postbus 85168
3508 AD UTRECHT

Verhuist u naar een andere gemeente waar de U-pas ook geldig is? Stuur dan een bewijs van uw nieuwe adres mee (bijvoorbeeld: post van uw telefoonaanbieder, belastingdienst, gas-en licht leverancier).

Aanvragen

Om de U-pas aan te vragen, vult u het online aanvraagformulier in. Daar kunt u alle bewijsstukken van uw inkomen uploaden.

Bent u niet in staat om een aanvraag via internet in te dienen? Vul dan het aanvraagformulier op papier in. Deze haalt u bij de één van de sociale partners of download het aanvraagformulier op de website. Stuur het ingevulde formulier samen met bewijsstukken van uw inkomen naar:
U-pasbureau
Postbus 85168
3508AD Utrecht

U-pasbalie

U bent ook welkom bij de U-pasbalie voor het ophalen van U-pas aanvraagformulier en hulp bij beantwoording van enkele vragen van uw pasaanvraag.
 
Let op: De U-pasaanvraag dient u online in of per post. Het is niet mogelijk deze aan de U-pasbalie te doen.

Adres 
Stadsplateau 1 (3e etage - balie K31)
3521 AZ Utrecht

Openingstijden
Maandag 10.00 - 14.00 uur
Woensdag 10.00 - 14.00 uur
Vrijdag 10.00 - 14.00 uur

Het U-pasbureau is op nationale feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw gesloten.

Ontvangt u een uitkering (Participatiewet, IOAW/IOAZ of Bbz) van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht? Of van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten, De Bilt, IJsselstein of Stichtse Vecht? Dan krijgt u automatisch een U-pas thuisgestuurd.

Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor het U-pasjaar 2018-2019 kunt u de U-pas aanvragen tot en met 30 april 2019. Aanvragen die wij na 30 april 2019 ontvangen, leiden tot een eventuele toekenning van de U-pas 2019-2020.

Ja, u stuurt de meest recente jaaropgave van uw inkomen mee. Uw aanvraag toetsen we aan de hand van uw fiscale loon.

Onder uw inkomen valt salaris, maar ook een uitkering, AOW, aanvullend pensioen, inkomsten uit eigen bedrijf of partneralimentatie.

Als bewijs van uw inkomen geldt:
- Een kopie van de jaaropgave(n) van uw salaris
- Een kopie van de jaaropgave(n) van uw uitkering (WW, ZW, WIA, WAO, WGA, Wajong)
- Een kopie van de jaaropgave(n) van uw AOW-uitkering of pensioen (AOW én aanvullend pensioen)
- Als u als zelfstandige werkzaam bent: de meest recente/definitieve belastingaanslag, de meest recente belastingaangifte of de meest recente jaarcijfers (indien bekend).
- Als u partneralimentatie ontvangt: kopieën van bankafschriften met de ontvangen alimentatie van de laatste drie maanden
- Heeft u geen van bovengenoemde en sinds kort (variabele) inkomsten, stuur dan de laatste 3 inkomensbewijzen/ loonstroken mee

Ja, dat kan. Als u uw aanvraag online doet, kunt u direct digitale bewijsstukken van uw jaarinkomen meesturen. Maak vooraf een foto of scan van de gevraagde bewijsstukken zodat u deze bij uw aanvraag kunt uploaden. U kunt uitsluitend de volgende bestanden uploaden: Pdf, Jpg, Png, Txt.

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, toetsen we uw aanvraag zo snel mogelijk. U ontvangt uiterlijk binnen vier weken bericht. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u uw U-pas thuisgestuurd. Als u niet in aanmerking komt voor de U-pas, krijgt u schriftelijk bericht hierover.

Als u op papier een aanvraag doet, stuurt u dit naar:

U-pasbureau
Postbus 85168
3508AD Utrecht

Dient u uw aanvraag online in, samen met digitale bewijsstukken van uw jaarinkomen? Dan kunnen wij uw aanvraag veel sneller afhandelen.

Ja u moet uw aanvraag voldoende frankeren en sturen naar:
U-pasbureau
Postbus 85168
3508 AD Utrecht

Ja, als u uw aanvraag via internet heeft ingediend, ontvangt u per e-mail informatie over uw aanvraag, uw bewijsstukken en wanneer de aanvraag verwerkt is.

Nee, tegen een afwijzing voor de U-pas is geen bezwaar mogelijk. Wel kunt u een verzoek doen voor een herbeoordeling.

Neem eerst contact op met Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht. U krijgt dan uitleg over onze beslissing en antwoord op uw vragen. Stuur daarvoor een e-mail naar: vragenoveruwbeschikking@utrecht.nl. In de mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. U kunt ook nog aanvullende informatie geven die belangrijk is voor het beoordelen van uw aanvraag. Kunt u niet mailen? Bel dan naar 030 - 286 58 99.
 
Bent u het hierna nog steeds niet eens met onze beslissing? Stuur dan per brief een verzoek voor een herbeoordeling. Dit kan niet per mail. Doe dit binnen 6 weken na de dag van verzending van onze beslissing. 

In de brief neemt u op:
- uw naam en adres
- uw telefoonnummer
- de datum
- een korte omschrijving van onze beslissing 
- de reden waarom u een verzoek voor een herbeoordeling doet

Onderteken de brief!

U stuurt de brief naar:
College van burgemeester en wethouders
Werk en Inkomen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht
 
Let op: Dit proces zoals hierboven beschreven geldt alleen voor inwoners in de gemeente Utrecht, Vleuten en Oud Zuilen.
Woont u in De Bilt, Houten, IJsselstein of Stichtse Vecht? Kijk dan in de brief of de mail die u hebt ontvangen over uw afwijzing, hoe u herbeoordeling kunt maken.

Als u sinds kort een laag inkomen heeft kunt u alsnog een U-pas aanvraag doen! Hiervoor geldt de driemaandentermijn (peiljaarverlenging). Stuur hiervoor bij uw aanvraag de laatste 3 inkomensbewijzen of loonstroken mee als bewijsstukken.

Het adres waar u ingeschreven staat is het geldende adres en geeft u dus door tijdens uw aanvraag. Het adres waar u daadwerkelijk verblijft kan wél worden opgeven als postadres.
 

Kindpakket

Ja, kinderen tot en met 17 jaar krijgen een eigen U-pas op basis van het inkomen van hun ouders. Kinderen van 18 jaar of ouder vragen zelf een U-pas aan.

Het U-pastegoed voor uw kind heet het Kindpakket, en is er voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Voor verschillende gemeenten, leeftijden en schoolfases gelden er verschillende tegoeden. Ga naar Kindpakket en lees een uitgebreide uitleg over wat het Kindpakket precies inhoudt en wat dat betekent voor uw kind(eren).

Alleen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, uit Utrecht, kunnen 1x per 4 jaar een fiets kopen met het U-pastegoed. Om gebruik te maken van het tegoed op de U-pas koopt u een fiets bij een fietsenwinkel die is aangesloten als partner van de U-pas.

Voor kinderen uit De Meern, Haarzuilens, Oud Zuilen, Utrecht, Vleuten en Vleuterweide van 4 jaar en ouder bedraagt de maximale vergoeding voor een fiets eens per vier jaar € 180. Als u zelf wilt bijbetalen, dan is dat mogelijk.

Wilt u gebruik maken van uw tegoed op de U-pas om een computer, tablet of laptop aan te schaffen? Dan koopt u deze in de computerwinkel die u vindt in het U-pas aanbod.

Alleen kinderen uit De Meern, Haarzuilens, Oud Zuilen, Utrecht, Vleuten en Vleuterweide die voor het eerst naar de eerste klas van de middelbare school gaan, kunnen hun tegoed besteden aan een computer, laptop of tablet. De maximale vergoeding hiervoor bedraagt € 200.

Schoolactiviteiten zijn de activiteiten die de school organiseert voor scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Denk aan een werkweek, excursies of een schoolkamp. Hieraan kan maximaal € 75 van het kindtegoed worden besteed.

Het tegoed van het kindpakket is afhankelijk van de gemeente waar u woont, en hoe oud uw kind is. Daarbuiten maakt het in de gemeente Utrecht ook nog verschil of uw kind voor het eerst in de eerste klas van het voortgezet onderwijs zit.

Mijn Account

Mijn Account is een persoonlijke omgeving waarin u heel eenvoudig kunt zien hoeveel tegoed u nog heeft en waar u het al aan besteed heeft. Bovendien kunt u hier ook uw pas blokkeren bij verlies of diefstal.

Ga naar Mijn Account en activeer uw account met uw pasnummer en geboortedatum en vul uw gegevens in. Daarna logt u in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Om uw wachtwoord te wijzigen, gaat u naar Mijn Account. Daar klikt u op ‘wachtwoord wijzigen’. Vul uw huidige wachtwoord in en vervolgens twee keer het nieuwe wachtwoord. Klik vervolgens op 'wachtwoord aanpassen'. Uw wachtwoord is nu gewijzigd.

Ga naar Mijn Account en log in. U vindt daar een overzicht van het gebruik van uw U-pastegoed en uw resterende tegoed.

Wanneer de kosten voor een activiteit van uw tegoed zijn afgeschreven ziet u dit in Mijn Account.

Bent u het niet eens met een bepaalde afschrijving? Ga dan naar de betreffende U-paspartner (aanbieder) en bespreek daar uw bezwaar en vraag de U-paspartner contact op te nemen met het U-pasbureau, afdeling partners. Alleen de U-pas partner kan bij het U-pasbureau een verzoek tot annulering van de transactie (afschrijving) indienen.

Daarnaast stuurt u een mail naar info@u-pas.nl. In deze mail vermeld u uw naam, pasnummer (laatste 8 cijfers) en de gegevens van de afschrijving waar u het niet mee eens bent. Dat kan zijn de naam van de aanbieder, het afgeschreven bedrag en de reden waarom u het er niet mee eens bent. Ook vermeld u in de mail een samenvatting van uw contact/afspraak met de U-pas aanbieder over de oplossing van deze afschrijving.


Kunt u niet mailen? Bel dan met het U-pasbureau op 088 600 63 00.

U kunt zelf bepalen wie binnen het gezin ‘Hoofdpashouder’ is. In veel gevallen is dit een van de ouders/verzorgers van het gezin. De hoofdpashouder hoeft niet per se de oudste binnen het gezin te zijn.

De hoofdpashouder kan in zijn/haar Mijn Account, de tegoeden en bestedingen van de U-passen van het gehele gezin inzien.

Stel een vraag

Vraag het via de chat of neem contact op met het U-pasbureau via de e-mail.

Naar boven