Ik heb een vraag

Bekijk de veelgestelde vragen en onze antwoorden.

Heeft u een vraag over de U-pas? Hier leest u alles over het tegoed, het aanvragen en de werking van de U-pas. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via de chat.

Meestgestelde vragen

Na het bevestigingsbericht ‘Uw aanvraag is goedgekeurd’ zal u de U-pas binnen 4 weken thuisgestuurd krijgen.

Pasjaar 2021-2022 start op 1 juli 2021 en loopt tot en met 30 juni 2022. 

Blokkeren
Bent uw uw U-pas kwijt? Blokkeer deze dan eerst in Mijn Account, zodat niemand anders van uw tegoed gebruik kan maken. Heeft u geen ‘Mijn Account’ en bent u ook niet in staat er één aan te maken? Dan geeft u zo snel mogelijk via de mail aan ons door dat u uw U-pas kwijt bent. 

Deblokkeren
Heeft u uw pas weer gevonden (voordat u een nieuwe pas heeft aangevraagd)? Dan kunt u deze deblokkeren door een mail te sturen met een foto van de voor- en achterkant van de pas. Vermeld daarnaast uw volledige naam, adresgegevens en geboortedatum.   

Nieuwe pas aanvragen
Heeft u uw pas niet teruggevonden? Dan kunt u voor € 5,- een vervangende pas (duplicaatpas) aanvragen via de mail. In deze mail vermeldt u de gegevens van de pashouder(s) voor wie u een vervangende pas aanvraagt:

- Geboortedatum
- Adresgegevens
- U-pasnummer (deze vindt u in Mijn Account)

De kosten voor een duplicaatpas kunt u alleen uit uw U-pastegoed betalen. Heeft u minder dan € 5,- op uw U-pas staan? Dan kunt u alleen een vervangende pas aanvragen, zodra uw nieuwe U-pastegoed is toegekend.

De hoogte van uw tegoed is afhankelijk van de gemeente waar u woont en uw leeftijd (zie tabel hieronder). Uw actuele tegoed, en waaraan u het eventueel al hebt besteed kunt u zien in Mijn Account.

Vanwege de coronamaatregelen is de U-pasbalie tot in ieder geval 15 maart gesloten. De OV-laadpaal in het Stadskantoor is vanaf dinsdag 2 maart wél weer beschikbaar. U kunt de OV-laadpaal van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur gebruiken. Houd bij uw bezoek rekening met de richtlijnen van het RIVM.

Heeft u een andere vraag? Wij zijn (met uitzondering van het weekend en de feestdagen) bereikbaar via de chatbot, telefoon (088 - 600 63 00) en per e-mail.

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via de chat op de website. U kunt ons ook bereiken via de e-mail. of door te bellen naar 088 - 600 63 00.

De U-pasbalie en OV-laadpaal
Vanwege de coronamaatregelen is de U-pasbalie tot in ieder geval 15 maart gesloten. De OV-laadpaal in het Stadskantoor is vanaf dinsdag 2 maart wél weer beschikbaar. U kunt de OV-laadpaal van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur gebruiken. Houd bij uw bezoek rekening met de richtlijnen van het RIVM.

U komt in aanmerking voor een U-pas wanneer uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen niet hoger is dan het bedrag dat staat aangegeven in onderstaande tabel.

De inkomensgrens wordt bepaald door de gemeente waar u woont en uw woonsituatie. Bent u alleenstaand of een alleenstaande ouder of woont u samen met een partner (en kinderen)? Elk jaar bepaalt uw gemeente opnieuw de inkomensgrens. De inkomensgrenzen voor 2020 staan in onderstaande tabel.

Is uw (gezamenlijk) inkomen niet hoger dan het genoemde bedrag, vraag dan uw U-pas aan. Dat gaat gemakkelijk en snel via het online aanvraagformulier. Daar kunt u ook alle bewijsstukken van uw inkomen uploaden.

Jazeker. U vraagt een U-pas voor uzelf en uw eventuele gezinsleden als volgt aan:

- Ga naar U-pas.nl/aanvragen
- U beantwoordt de vragen
- Bij vraag 3 vult u op alle vragen ‘nee’ in, behalve bij : ‘Heeft u overige bewijsstukken van inkomen die u wilt opvoeren?’
- Hier uploadt u uw TOZO II of uw Tozo III uitkeringsspecificatie

Let op: Het enige bewijs dat u hiervoor nodig heeft is uw Tozo II of uw Tozo III uitkeringsspecificatie

Algemeen

De U-pas is gratis. Kijk hier of u in aanmerking komt en vraag de pas meteen aan.

De U-pas is een gratis voordeelpas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, IJsselstein, Houten en Stichtse Vecht. Met een U-pas heeft u een persoonlijk tegoed dat u kunt besteden bij onze vele aanbieders. U kunt uw tegoed bijvoorbeeld besteden aan een bibliotheekabonnement, Museumkaart, uw sportcontributie maar ook aan een bioscoopbezoek, de kapper of een dagtocht.

Voor kinderen kan er ook een gedeelte van het tegoed besteed worden aan schoolkosten. Kijk voor alle mogelijkheden verder op onze website en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.

Als u uw U-pas heeft ontvangen, kunt u deze meteen gebruiken.

Nee, de U-pas is geldig zonder foto. Een aanbieder kan wel vragen om uw legitimatiebewijs om na te gaan of het echt uw U-pas is.

Nee, als student heeft u geen recht op een U-pas. 

Bent u echter student én heeft u inwonende kinderen voor wie u kinderbijslag ontvangt? Dan kunt u wél een U-pas aanvragen voor u en uw kind(eren).

U kunt uw U-pas, en dus ook uw tegoed en bijbehorende kortingen, gebruiken vanaf het moment dat u uw U-pas ontvangt. U krijgt dan ook géén kosten met terugwerkende kracht vergoed.

Ja, het U-pastegoed is ook in te zetten bij zwembaden.

Nee, uw tegoed is beschikbaar gedurende het U-pasjaar. Dit loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Heeft u aan het eind van deze periode nog tegoed over? Dan vervalt dit.

Als u gaat verhuizen, moet u dat zo snel mogelijk doorgeven. U kunt ons bereiken via ons e-mailadres: info@u-pas.nl.

Aanvragen/Verlengen

Om de U-pas aan te vragen, vult u het online aanvraagformulier in. Daar kunt u alle bewijsstukken van uw inkomen uploaden.

Bent u niet in staat om een aanvraag via internet in te dienen? Vul dan het aanvraagformulier op papier in. Deze haalt u bij de één van de sociale partners of download het aanvraagformulier op de website. Stuur het ingevulde formulier samen met bewijsstukken van uw inkomen naar:

U-pasbureau
Postbus 64
3620 AB Breukelen

U (en uw gezin) kunt in aanmerking komen voor een U-pas, wanneer uw inkomen valt onder inkomensgrens uit onderstaand schema. De inkomensgrens is afhankelijk van uw gezinssamenstelling.

Let op!
- Bent u toegelaten tot Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen of een minnelijke schuldregulering, waardoor uw inkomen lager is dan de in het schema aangegeven inkomensgrens? Dan kunt u (en uw gezin) in aanmerking komen voor een U-pas.

- Is uw inkomen de laatste drie maanden tot onder de inkomensgrens gedaald? Dan kunt u (en uw gezin) in aanmerking komen voor een U-pas.

- Heeft u blijvend moeite met rondkomen? Bijvoorbeeld door aanhoudende, hoge lasten of bijzondere omstandigheden. Dan kunt u (en uw gezin) in aanmerking komen voor een U-pas.

Vraag de U-pas aan via de website, daar ziet u welke inkomensbewijzen u moet meesturen bij uw aanvraag.

Ontvangt u een uitkering (Participatiewet, IOAW/IOAZ of Bbz) van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht? Of van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten, IJsselstein of Stichtse Vecht? Dan krijgt u automatisch binnen 12 weken ná toekenning van de uitkering een U-pas thuisgestuurd.

Ontvangt u een uitkering van Sociale Zaken van de gemeente De Bilt, dan moet u zelf een U-pas aanvraag indienen.

Heeft u nu een geldige U-pas en bent u voor 1 juli 2020 18 jaar geworden, dan wordt uw U-pas voor het nieuwe pasjaar (start 1 juli 2020) niet automatisch verlengd.

Denkt u wel in aanmerking te komen voor een verlenging? Dan vraagt u de verlenging van uw U-pas zelf aan. U kiest dan bij uw aanvraag voor ‘Alleenstaande’ en u stuurt de meest recente jaaropgave of de 3 meest recente inkomensbewijzen mee.

Heeft u geen inkomen?
Dan voegt u bij uw aanvraag een schriftelijke verklaring van de woonsituatie (thuiswonend, onderhouden door ouders/verzorgers).

Bent u een middelbare scholier?
Dan stuurt u ook een verklaring/bewijs van de middelbare school mee met uw aanvraag.

Uitzonderingen
U kunt wel een verlengingsaanvraag doen wanneer een van onderstaande situatie op u van toepassing is:

- U ontvangt geen inkomen en woont nog bij uw ouder(s)/verzorger(s)
- U ontvangt studiefinanciering én heeft thuiswonend(e) kind(eren) waarvoor u kinderbijslag ontvangt
- U heeft een laag inkomen (bekijk de inkomensgrenzen hieronder)
- U volgt een deeltijd studie/opleiding

Ja, wij kijken bij beoordeling van de aanvraag naar het inkomen van het jaar voorafgaand aan het U-pasjaar. Vraagt u een U-pas aan voor het pasjaar 2020-2021, dan stuurt u ons de jaaropgave(n) van 2019. 

Onder uw inkomen valt salaris, maar ook een uitkering, AOW, aanvullend pensioen, inkomsten uit eigen bedrijf of partneralimentatie.

Als bewijs van uw inkomen geldt:
- Een kopie van de jaaropgave(n) van uw salaris
- Een kopie van de jaaropgave(n) van uw uitkering (WW, ZW, WIA, WAO, WGA, Wajong)
- Een kopie van de jaaropgave(n) van uw AOW-uitkering of pensioen (AOW én aanvullend pensioen)
- Als u als zelfstandige werkzaam bent: de meest recente/definitieve belastingaanslag en een ingevulde belastingaangifte of jaarrekening 2019
- Als u partneralimentatie ontvangt: kopieën van bankafschriften met de ontvangen alimentatie van de laatste drie maanden
- Heeft u geen van bovengenoemde en sinds kort (variabele) inkomsten, stuur dan de laatste 3 inkomensbewijzen/ loonstroken mee.

Ja, dat kan. Als u uw aanvraag online doet, kunt u direct digitale bewijsstukken van uw jaarinkomen meesturen. Maak vooraf een foto of scan van de gevraagde bewijsstukken zodat u deze bij uw aanvraag kunt uploaden. U kunt uitsluitend de volgende bestanden uploaden: Pdf, Jpg, Png, Txt.

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, toetsen we uw aanvraag zo snel mogelijk. U ontvangt uiterlijk binnen acht weken bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

Ja, u moet uw aanvraag voldoende frankeren en sturen naar:
U-pasbureau
Postbus 64
3620 AB Breukelen

Ja, als u uw aanvraag via internet heeft ingediend, ontvangt u per e-mail informatie over uw aanvraag, uw bewijsstukken en wanneer de aanvraag verwerkt is.

Nee, tegen een afwijzing voor de U-pas is geen bezwaar mogelijk. Wel kunt u een verzoek doen voor een herbeoordeling.

Neem eerst contact op met Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht. U krijgt dan uitleg over onze beslissing en antwoord op uw vragen. Stuur daarvoor een e-mail naar: vragenoveruwbeschikking@utrecht.nl. In de mail geeft u aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. U kunt ook nog aanvullende informatie geven die belangrijk is voor het beoordelen van uw aanvraag. Kunt u niet mailen? Bel dan naar 030 - 286 58 99.

Bent u het hierna nog steeds niet eens met onze beslissing? Stuur dan per brief een verzoek voor een herbeoordeling. Dit kan niet per mail. Doe dit binnen 6 weken na de dag van verzending van onze beslissing. 

In de brief neemt u op:

- uw naam en adres
- uw telefoonnummer
- de datum
- een korte omschrijving van onze beslissing 
- de reden waarom u een verzoek voor een herbeoordeling doet

Onderteken de brief!

U stuurt de brief naar:
College van burgemeester en wethouders
Werk en Inkomen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Let op: Dit proces zoals hierboven beschreven geldt alleen voor inwoners in de gemeente Utrecht, Vleuten, De Meern en Oud Zuilen. Woont u in De Bilt, Houten, IJsselstein of Stichtse Vecht? Kijk dan in de brief of de mail die u hebt ontvangen over uw afwijzing, hoe u een herbeoordeling kunt aanvragen.

Als u sinds kort een laag inkomen heeft, kunt u een U-pasaanvraag doen. Hiervoor geldt de driemaandentermijn. Stuur hiervoor bij uw aanvraag de inkomensbewijzen (loonstroken en/of uitkeringsspecificaties) van de laatste 3 maanden mee als bewijsstukken.

Het adres waar u ingeschreven staat, is het geldende adres en geeft u door tijdens uw aanvraag. Het adres waar u daadwerkelijk verblijft, kan wél worden opgeven als postadres.

Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor het U-pasjaar 2020-2021 kunt u de U-pas aanvragen tot en met 30 april 2021. Aanvragen die wij na 30 april 2021 ontvangen, leiden tot een eventuele toekenning van de U-pas 2021-2022.

Kindpakket

Ja, kinderen tot en met 17 jaar krijgen een eigen U-pas op basis van het inkomen van hun ouders. Kinderen van 18 jaar of ouder vragen zelf een U-pas aan.

Het U-pastegoed voor uw kind heet het Kindpakket, en is er voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Voor verschillende gemeenten, leeftijden en schoolfases gelden er verschillende tegoeden. Ga naar Kindpakket en lees een uitgebreide uitleg over wat het Kindpakket precies inhoudt en wat dat betekent voor uw kind(eren).

Alleen kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar, uit Utrecht, kunnen 1x per 4 jaar een fiets kopen met het U-pastegoed. Om gebruik te maken van het tegoed op de U-pas koopt u een fiets bij een fietsenwinkel die is aangesloten als partner van de U-pas.

Voor kinderen uit De Meern, Haarzuilens, Oud Zuilen, Utrecht, Vleuten en Vleuterweide van 4 jaar en ouder bedraagt de maximale vergoeding voor een fiets 1x per vier jaar € 250,-. Als u zelf wilt bijbetalen, dan is dat mogelijk.

Wit u uw tegoed gebruiken om een computer, laptop of tablet aan te schaffen? Dan koopt u deze in de computerwinkel of via de school die u vindt in het U-pas aanbod.

Alleen kinderen uit De Meern, Haarzuilens, Oud-Zuilen, Utrecht, Vleuten en Vleuterweide kunnen tijdens het voortgezet onderwijs 1x maximaal € 350,- van hun tegoed besteden aan de aanschaf van een laptop, tablet of computer.

Let op! Als er al eerder een laptop, tablet of computer is aangeschaft met gebruik van het U-pastegoed dan kan dit niet nog een keer.

Schoolactiviteiten zijn de activiteiten die de school organiseert voor scholieren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Denk aan een werkweek, excursie of schoolkamp. Hieraan kan maximaal € 125,- van het Kindpakket worden besteed.

Het tegoed van het Kindpakket is afhankelijk van de gemeente waar u woont, en hoe oud uw kind is.

Mijn Account

Mijn Account is een persoonlijke omgeving waarin u eenvoudig en snel:
- kunt zien hoeveel tegoed u nog heeft en waar u het al aan besteed heeft; 
- uw pas kunt blokkeren bij verlies of diefstal;
- uw verlengingsaanvraag voor het volgende pasjaar indient.

Ga naar Mijn Account en registreer uw account met uw pasnummer en geboortedatum en vul uw gegevens in. Daarna logt u in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Indien er meerdere personen in uw gezin een U-pas hebben, is het handig om de U-pas van de hoofdpashouder te registreren. In zijn/haar Mijn Account zijn alle passen van het gezin zichtbaar.

- Om uw wachtwoord te wijzigen, logt u in op  Mijn Account.
- Daar klikt u op ‘wachtwoord wijzigen’.
- Vul uw huidige wachtwoord in en vervolgens twee keer het nieuwe wachtwoord.
- Klik vervolgens op 'wachtwoord aanpassen'.
- Uw wachtwoord is nu gewijzigd.

Let op: uw nieuwe wachtwoord moet uit minimaal 8 karakters, waaronder tenminste 1 hoofdletter, 1 cijfer en 1 leesteken bestaan.

Dat kunt u eenvoudig en snel zien in Mijn Account. U vindt hier een overzicht van het gebruik van uw U-pastegoed en uw resterende tegoed.

Wanneer de kosten voor een activiteit van uw tegoed zijn afgeschreven, ziet u dit in Mijn Account.

Bent u het niet eens met een bepaalde afschrijving? Ga dan naar de betreffende U-paspartner (aanbieder) en bespreek daar uw bezwaar en vraag de U-paspartner contact op te nemen met het U-pasbureau, afdeling partners. Alleen de U-paspartner kan bij het U-pasbureau een verzoek tot annulering van de transactie (afschrijving) indienen.

Daarnaast stuurt u een mail naar info@u-pas.nl. In deze mail vermeldt u uw naam, pasnummer (laatste 8 cijfers) en de gegevens van de afschrijving waar u het niet mee eens bent. Dat kan zijn de naam van de aanbieder, het afgeschreven bedrag en de reden waarom u het er niet mee eens bent. Ook vermeldt u in de mail een samenvatting van uw contact/afspraak met de U-pasaanbieder over de oplossing van deze afschrijving.

Kunt u niet mailen? Bel dan met het U-pasbureau op 088 600 63 00.

In de meeste gevallen is dit één van de ouders/verzorgers van het gezin. De hoofdpashouder hoeft niet per se de oudste binnen het gezin te zijn.

De hoofdpashouder kan in Mijn Account de tegoeden en bestedingen van alle U-passen uit het gezin inzien.

Stel een vraag

Vraag het via de chat of neem contact op met het U-pasbureau via de e-mail.

Neem contact op

Naar boven